Resevillkor

Byberg & Nordin Busstrafik AB har enligt resegarantilagen ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet.

För resor som arrangeras av Byberg & Nordin Busstrafik AB gäller i första hand nedanstående särskilda resevillkor. I övriga fall tillämpar vi branschens Allmänna resevillkor för paketresor

Anmälan är bindande så snart den skriftliga eller muntliga beställningen är gjord.

Anmälningsavgift på paketresor är 500 kr per person, 10% av resans pris om resepaketet innehåller flyg.
På Birka eller andra kortare resor kan anmälningsavgiften vara lägre.
Slutbetalning erläggs enligt följande om inte annat anges i reseprogram eller bokningsbekräftelse. Vid bussresa erläggs slutbetalning senast 30 dagar före avresa. Vid resa med flyg ska slutbetalningen
erläggas senast 60 dagar innan avresan.

Betalsätt Via BankGiro. På utvalda resor kan man välja att betala hela ordervärdet med betal- eller kreditkort. Vi accepterar för närvarande VISA och Mastercard. Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner DIBS för att garantera snabb och säker betalning.

Reseförsäkring Se noga igenom Ditt försäkringsskydd innan Du åker på en resa. Vid resa till utlandet bör reseförsäkring tecknas. Vi hjälper gärna till att teckna en till gällande pris. Lämna dyrbara smycken hemma eller deponera dem i hotellreceptionen.

Avbeställningsskydd är frivilligt och beställs vid bokningstillfället.
Skyddet träder i kraft vid tillfälle då akut sjukdom förhindrar resa. Detta styrkes med läkarintyg och berättigar då till full återbetalning så när som på 350 kronor i expeditionsavgift. Avbeställningsskyddet kostar 250 kr per person. 500 kr om resepaketet innehåller flyg.

Avbeställningskostnader utan avbeställningsskydd:

Paketresa utan flyg:
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa debiteras 350:-.
Från 30 dagar till 8 dagar debiteras 50% av resans pris.
Ingen återbetalning om avbokning sker inom 8 dagar före avresa.

Paketresa med flyg
Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före avresa är kostnaden 10% av resans totala pris.
Vid avbokning 90-31 dagar innan avresa debiteras 50% av resans pris.
Vid avbokning från 30 dagar eller mindre innan avresa kan ingen återbetalning ske.

Paketresa med Birka
Vid avbeställning tidigare än 7 dagar före avresa ingen kostnad.
Vid avbeställning från 6 dagar eller mindre innan avresa kan ingen återbetalning ske. Vid uppvisande av läkarintyg återbetalas hela summan utom 200:- per person.

Anmärkningar:

* För köpta sportevenemangs, teater-, konsert- eller showbiljetter tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla avbokningar.

* För inställd konsert eller teater p.g.a. sjukdom eller annan orsak utanför vår kontrollmöjlighet ansvaras ej. Teater/konsertbiljetten återlöses enligt teaterns villkor.

Bokningsbekräftelse: Gäller som Er biljett. Inga fler utskick sker. Påstigningsplats och tid enl. bekräftelsen.

Programändring: Vi förbehåller oss rätten att ändra i programmet.

Prishöjningar: Vi reserverar oss för ev. prishöjningar som inträffar efter programskrivning som vi ej kunnat känna till, t.ex. tullar, skatter, valutaförändringar.

Busstandard: Helturistbussar med toalett, kaffekokare, video, fällbara ryggstöd och läslampor.

Särskilda bussplatser: Inga platsreservationer i bussarna. Undantag kan göras för personer med särskilda skäl, t.ex. handikapp.

Handikapp, allergier: Speciella önskemål avseende t.ex. kost m.m. skall meddelas vid bokningstillfället.

Minimiantal för resan: 20 resenärer om inget annat angivits på programbladet.

Inställd resa: 
På flerdagsresor med buss meddelar vi senast 25 dagar före avresan
Resor med flyg meddelas senast 3 månader före avresa.
Dagsresor med buss meddelar vi senast 14 dagar före avresa.

Klagomål: Klagomål på hotell eller andra delar av resans arrangemang bör framföras till reseledare eller chaufför under resan för att kunna avhjälpas omgående.

Övriga synpunkter eller klagomål görs till Byberg & Nordin Busstrafik AB så snart som möjligt.

Powered by Travelize