Skip to main content

Resevillkor

Särskilda villkor kan gälla vid arrangerade resor för grupp (företag, förening, organisation) och då enligt överenskommelsen mellan Byberg & Nordin Busstrafik AB och beställaren. 

Resegaranti: Byberg & Nordin Busstrafik AB har enligt resegarantilagen ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet.

Resevillkor: För resor som arrangeras av Byberg & Nordin Busstrafik AB gäller i första hand nedanstående särskilda resevillkor.
I övriga fall tillämpar vi branschens Allmänna resevillkor för paketresor.

Anmälan: är bindande så snart den skriftliga eller muntliga beställningen är gjord.

Anmälningsavgift: är 500:- buss Nordenresor, 1 000:- buss Europaresor, 10% av resans pris vid flygresor.
På kryssningar och andra kortare resor kan anmälningsavgiften vara lägre.

Reseförsäkring: Kontrollera dina försäkringar (ex. hemförsäkring, reseförsäkring och dess villkor) och vad som gäller inför din resa om ex. olycka eller sjukdom skulle inträffa.

Avbeställningsskydd: är frivilligt och beställs vid bokningstillfället. Skyddet träder i kraft om du får förhinder att resa pga sjukdom (gäller även vid läkares avrådan). Detta styrkes med läkarintyg och berättigar då till full återbetalning. Premien återbetalas ej.   

Avbeställningskostnader utan avbeställningsskydd:

Paketresa utan flyg: Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa gäller ÖPPET KÖP och du får full återbetalning. Vid avbeställning därefter men tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad. Från 30 dagar till 8 dagar debiteras 50% av resans pris. Ingen återbetalning om avbeställning sker inom 8 dagar före avresa. 

Paketresa med flyg: Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före avresa gäller ÖPPET KÖP och du får full återbetalning. Vid avbeställning 90-31 dagar innan avresa debiteras 50% av resans pris.
Vid avbeställning från 30 dagar eller mindre innan avresa kan ingen återbetalning ske. 

Paketresa med Tallink Silja Line: Vid avbeställning tidigare än 14 dagar före avresa gäller ÖPPET KÖP och du får full återbetalning. Vid avbeställning mellan 14 dagar och 8 dagar innan avresa debiteras 50% av resans pris. Vid avbeställning från 7 dagar eller mindre innan avresa kan ingen återbetalning ske.

Anmärkningar:

  • För köpta sportevenemangs-, teater-, konsert- eller showbiljetter tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla avbokningar.
  • För inställd konsert eller teater p.g.a. orsaker utanför vår kontrollmöjlighet ansvaras ej. Teater/konsertbiljetten återlöses enligt teaterns villkor.


Bokningsbekräftelse: Gäller som biljett. Inga fler utskick sker. Påstigningsplats och tid gäller enligt bekräftelsen. Resenären är skyldig att, när denne erhåller bokningsbekräftelsen, kontrollera att namn är rättstavade och att överenskommet stämmer med önskemål.  Byberg & Nordin ansvarar ej för eventuella tillkomna kostnader till följd av felaktiga uppgifter.

Programändring: Vi förbehåller oss rätten att ändra i programmet.

Prishöjningar: Vi reserverar oss för ev. prishöjningar som inträffar efter programskrivning som vi ej kunnat känna till, t.ex. tullar, skatter, valutaförändringar.

Busstandard: Helturistbussar med säkerhetsbälten, AC, toalett, kaffekokare och fällbara ryggstöd. Inhemska turistbussar och chaufför kan förekomma vid utlandsresa. Komfort och utrustning i  dessa bussar kan avvika från ovan standard.

Platsreservation i buss: Platsreservation i bussarna är ej möjligt. Undantag kan göras för personer med särskilda skäl, t.ex. funktionsnedsättningar.

Funktionsnedsättningar/allergier: Speciella önskemål avseende t.ex. kost skall meddelas vid bokningstillfället.

Minimiantal för resan: 20 resenärer om inget annat angivits.

Klagomål: Klagomål på hotell eller andra delar av resans arrangemang bör framföras direkt till reseledare eller chaufför under resan, för att kunna avhjälpas omgående. Kontakta Byberg & Nordin Busstrafik AB vid övriga synpunkter så snart som möjligt.

- v.5

Fritextsökning