2020-09-15: Vårt avbeställningsskydd ger dig full återbetalning vid avbokning!

Nu har vi uppdaterat villkoren för vårt avbeställningsskydd och ökar tryggheten för dig i samband med bokning. Vårt avbeställningsskydd beställs vid bokningstillfället och träder i kraft om du får förhinder att resa, oavsett orsak. Om du avbokar innan avgångstid ger avbeställningsskyddet dig full återbetalning. Premien återbetalas ej. I samband med att vi infört de nya villkoren tas vårt tidigare krav på läkarintyg i samband med avbokning bort. 

Powered by Travelize